پرسش و پاسخدسته بندی: قالب%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1
masoudnajafi 4 سال قبل

درود بر شما چطور در قالب استادیار  در کنار فهرست یک دکمه  مثلا مشاوره رنگی بسازیم   در قالب استادیار این تصاور اسلایدر صفحه اول رو پیدا و ادیت کنم